microsoft edge – שמירת סיסמאות בזיכרון ב

Microsoft Edge – שמירת סיסמאות בזיכרון ב

כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט שמחייבת אותך להיכנס לחשבון, Microsoft Edge ישאל אם ברצונך שהמערכת תזכור את שם המשתמש והסיסמה שלך. בפעם הבאה שתבקר באתר, Microsoft Edge ישלים את מילוי פרטי החשבון שלך. שמירת סיסמאות מופעלת כברירת מחדל, אך תוכל להפעיל או לכבות אותה באופן הבא:

להמשיך לקרוא microsoft edge – שמירת סיסמאות בזיכרון ב

כיצד להוסיף שפת קלט למחשב

הוספת שפת קלט למחשב

עבור אל הגדרות > שפה ושעה > אזור ושפה.
בחר הוסף שפה.
בחר את השפה שבה תרצה להשתמש מהרשימה ובחר את גירסת האזור שבה תרצה להשתמש. ההורדה תתחיל באופן מיידי.

להמשיך לקרוא כיצד להוסיף שפת קלט למחשב