koble en bluetooth-enhet til pc-en min

Koble en Bluetooth-lydenhet eller trådløs skjerm til PC-en

Koble til en Bluetooth-lydenhet (Windows 10)

Hvis du vil koble Bluetooth-hodesett, -høyttalere eller -hodetelefoner til Windows 10-PC-en, må du sammenkoble enheten først.
Slå på Bluetooth-enheten, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Se i informasjonen eller nettstedet for enheten for å finne ut mer.

koble en bluetooth-enhet til pc-en min
koble en bluetooth-enhet til pc-en min

Fortsett å lese koble en bluetooth-enhet til pc-en min

reparere tilkoblinger til bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer

Reparere tilkoblinger til Bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer

Bluetooth-lyd

Hvis du ikke finner enheten din ved å trykke Koble til-knappen i Handlingssenter, kan du prøve dette:

  • Kontroller at Windows-enheten støtter Bluetooth, og at den er slått på. Du skal se en Bluetooth-knapp i Handlingssenter.
  • Kontroller at den Bluetooth-aktiverte lydenheten er på og synlig. Hvordan du gjør dette, varierer fra enhet til enhet, så se informasjonen som fulgte med enheten eller gå til nettstedet til produsenten.

Fortsett å lese reparere tilkoblinger til bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer