oprava pripojenia k zvukovým zariadeniam bluetooth a bezdrôtovým obrazovkám vo windowse 10 mobile

Opravenie pripojenia k zvukovým zariadeniam Bluetooth a bezdrôtovým obrazovkám

Zvuk cez Bluetooth

Ak sa po stlačení tlačidla Pripojiť v centre akcií nedarí nájsť vaše zvukové zariadenie s podporou Bluetooth, vyskúšajte tento postup:
Uistite sa, že zariadenie s Windowsom podporuje Bluetooth a je zapnuté. V centre akcií bude zobrazené tlačidlo Bluetooth .
Uistite sa, že je zvukové zariadenie s podporou Bluetooth zapnuté a rozpoznateľné. Postup sa v rôznych zariadeniach líši, preto si prečítajte dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Pokračovať v čítaní: oprava pripojenia k zvukovým zariadeniam bluetooth a bezdrôtovým obrazovkám vo windowse 10 mobile

pripojenie bluetooth zariadenia k pc

Pripojenie zvukového zariadenia alebo bezdrôtovej obrazovky Bluetooth k počítaču

PRIPOJENIE ZVUKOVÉHO ZARIADENIA BLUETOOTH (WINDOWS 10)

Ak chcete k počítaču s Windowsom 10 pripojiť náhlavnú súpravu, reproduktor alebo slúchadlá Bluetooth, musíte tieto zariadenia najskôr spárovať.

pripojenie bluetooth zariadenia k pc
pripojenie bluetooth zariadenia k pc

Pokračovať v čítaní: pripojenie bluetooth zariadenia k pc

opravenie pripojenia k zvukovým zariadeniam bluetooth a bezdrôtovým obrazovkám

Opravenie pripojenia k zvukovým zariadeniam Bluetooth a bezdrôtovým obrazovkám

Zvuk cez Bluetooth

Ak sa po stlačení tlačidla Pripojiť v Centre akcií nedarí nájsť vaše zariadenie, vyskúšajte tento postup:

  • Uistite sa, že zariadenie s Windowsom podporuje Bluetooth a je zapnuté. V Centre akcií uvidíte zobrazené tlačidlo Bluetooth.
  • Uistite sa, že je zvukové zariadenie s podporou Bluetooth zapnuté a rozpoznateľné. Postup sa v rôznych zariadeniach líši, preto si prečítajte dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Pokračovať v čítaní: opravenie pripojenia k zvukovým zariadeniam bluetooth a bezdrôtovým obrazovkám