vytvorenie silného hesla

Vytvorenie silného hesla

Silné heslá bránia neoprávnenému prístupu k súborom, programom a iným prostriedkom a je ich ťažké uhádnuť alebo prelomiť. Dobré heslo:
má aspoň osem znakov,
neobsahuje vaše meno používateľa, skutočné meno ani názov spoločnosti,
neobsahuje celé slovo,
výrazne sa líši od predchádzajúcich hesiel,
obsahuje veľké písmená, malé písmená, čísla a symboly.

Pre každý dôležitý účet, ako je napríklad váš e-mailový účet a účet pre elektronické bankovníctvo, používajte odlišné heslá. Používanie rovnakých hesiel je riskantné. Ak niekto zistí vaše heslo pre jeden účet, mohla by táto osoba získať prístup k vášmu e-mailu, adrese a dokonca aj k peniazom.
Heslo, ktoré sa skladá z kombinácie veľkých a malých písmen, čísiel a symbolov, je ťažšie uhádnuť. Napríklad heslo pozostávajúce z ôsmich znakov, ktoré obsahuje číslice, symboly a kombináciu malých aj veľkých písmen, sa dá len ťažko uhádnuť, pretože oproti heslu vytvorenému iba z malých písmen obsahuje 30 000 ďalších možných kombinácií.
Vytvorte si jedinečné heslo, ktoré nesúvisí s vašimi osobnými údajmi a pozostáva z kombinácie písmen, čísiel a symbolov. Môžete si napríklad vybrať náhodné slovo alebo frázu a vložiť na začiatok, do stredu alebo na koniec tohto slova či frázy písmená a čísla, čím sa výrazne zníži možnosť uhádnuť vaše heslo (napr. [email protected]). Nepoužívajte jednoduché slová ani frázy (napr. „heslo“ alebo „prihlasma“), slová založené na postupnosti klávesov (napr. „qwertz“ alebo „qaywsx“) alebo sekvenčné vzory (napr. „abcd1234“ ). Takéto heslá sa dajú ľahšie uhádnuť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *