แก้ไขการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง bluetooth และจอแสดงผลแบบไร้สายใน windows 10 mobile

แก้ไขการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth และจอแสดงผลแบบไร้สาย

ระบบเสียง Bluetooth

หากกดปุ่มเชื่อมต่อในศูนย์ปฏิบัติการแล้วแต่ยังไม่พบอุปกรณ์เสียงที่เปิดใช้ Bluetooth ให้ลองทำดังนี้
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Windows ของคุณสนับสนุนและเปิด Bluetooth อยู่ คุณจะเห็นปุ่ม Bluetooth ในศูนย์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงที่ใช้ Bluetooth เปิดอยู่และสามารถมองเห็นได้ วิธีการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลที่มากับอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
หากคุณกำลังค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Bluetooth ที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสียง ให้ไปที่หน้า การตั้งค่า Bluetooth ไปที่ การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ เลือก Bluetooth เลือกชื่ออุปกรณ์ค้างไว้ เลือก ลบ จากนั้น ลองจับคู่อีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม แก้ไขการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง bluetooth และจอแสดงผลแบบไร้สายใน windows 10 mobile

เชื่อมต่ออุปกรณ์ bluetooth กับพีซีของฉัน

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth หรือจอแสดงผลแบบไร้สายกับพีซีของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth (Windows 10)

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟัง Bluetooth ลำโพง หรือหูฟังของคุณกับพีซี Windows 10 ของคุณ คุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์ก่อน

เชื่อมต่ออุปกรณ์ bluetooth กับพีซีของฉัน
เชื่อมต่ออุปกรณ์ bluetooth กับพีซีของฉัน

เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้วทำให้สามารถมองเห็นได้ วิธีที่ทำให้สามารถมองเห็นได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์หรือเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
บนแถบงาน เลือกไอคอนศูนย์ปฏิบัติการ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดอยู่
ในศูนย์ปฏิบัติการ เลือก เชื่อมต่อ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ของคุณ
ทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมทั้งหมด หากไม่มี แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

อ่านเพิ่มเติม เชื่อมต่ออุปกรณ์ bluetooth กับพีซีของฉัน

แก้ไขการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง bluetooth และจอแสดงผลแบบไร้สาย

แก้ไขการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth และจอแสดงผลแบบไร้สาย

ระบบเสียง Bluetooth

หากการกดปุ่ม เชื่อมต่อ ในศูนย์ปฏิบัติการไม่พบอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองทำดังนี้
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Windows สนับสนุน Bluetooth และเปิดอยู่ คุณจะเห็นปุ่ม Bluetooth ในศูนย์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงที่ใช้บลูทูธเปิดอยู่และสามารถมองเห็นได้ วิธีการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลที่มากับอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
อ่านเพิ่มเติม แก้ไขการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง bluetooth และจอแสดงผลแบบไร้สาย